Aru mõis

 

Esileht 
Konguta Guinness 
Meie vald 
Ajalugu 
Kultuurilugu 
Loodus 
Looming 
Aru mõisS-KongutaV-KongutaMeie mäletame

Aru mõisapark asub Elvast 8 km loodes Soova ürgoru kõrgel põhjakaldal Erumäel

Mõisahoone

 

Ait. 2000.a.renoveeriti osaliselt Muinsuskaitse Seltsi poolt

Esmakordselt on Aru mõisat nimetatud Poola aktides 1582.aastal. Mõis kuulus perekond von zur Mühlenitele, kellelt ostis mõisa Jaan Prüüs. 1992.aastast alates kuulub mõis Mall Kirsipuule.

 

Endisaegne mõis oli suur. Maad oli alguses 2050 hektarit. Praeguseks on Mall Kirsipuu käsutuses vähem kui 150 hektarit.

Mõisa juurde kuulus veel valitseja maja, ait, meierei, kaugemal koorejaam, veski ja laut. Mõisa juurde kuulus mitu karjamõisat ja moonakate maja.

Mõisasse rajati 18.saj. lõpul barokkpark, kus kasvab 42 erinevat taimeliiki. Pargisoleva tiigi kaldal oli imeilus kiviktaimla.

Mõisavalitseja toad olid ülemisel

   korrusel, meierei alumisel

Kaminatuba, kus paiknes spetsiaalne väike mööbel

Mõisahoones oli 16 tuba. Suurema osa mööblist oli pärit Peterburist. Praeguseks pole algupärasest mööblist midagi alles. Nõukogude võimu ajal on lõhutud kõik kaminad ja ahjud, samuti kaks harmooniumit ja tiibklaver.

 Suure Isamaasõja aastail hoiti Aru mõisahoone keldrites Etnograafiamuuseumi kogusid.

Ainus säilinud ese mõisas - perekond zur Mühlenite kirst

Lahenda! Saad teada, millist puud esineb Aru mõisa pargis kõige rohkem!!!

 Mõistatuse koostas  Silva Koemets,

 II klass

1. Kes ostis Aru mõisa zur Mühlenitelt ära? (perekonna nimi)

2. Mis on selle koha praegune nimi, kus asub Aru mõis?

3. Missugune zur Mühlenite mööbliese on säilinud tänaseni?

4. Missugune selts r