Nimed

 

Esileht 
Konguta Guinness 
Meie vald 
Ajalugu 
Kultuurilugu 
Loodus 
Looming 

 

TaimedLoomadMaastik

 

Loodusega seotud perekonnanimed Konguta vallas.

Uurimuse viis läbi Sirle Ğanin, V klass

Seisuga 01.01.2001.a., elas meie vallas 1492 inimest, kellest looma- või linnunime kandis 60 vallakodanikku, s.o. 4% valla rahvastikust. Kõige rohkem esines perekonnanimena Ilves`t. Kokku 11 korral.

Looma- või linnunimed

Ilves 11, Parts 8, Vutt 6, Ott 4 korda

Kotkas, Luik - 3 korda

Kala, Karu, Kull, Kägu, Vindi, Tuhkur, Teder, Part - 2 korda

Hunt, Mõttus, Kurg, Kurvits, Lind, Ööpik, Vares, Unt, Põder - 1 kord

Linnunimesid oli kasutusel 36 korral, loomanimesid 24 korral.

Taimedega ja loodusega seotud perekonnanimed

Kokku oli 314 nime, mis moodustab 21% valla rahvastikust. Sõna "mets" oli kas täielikult või osaliselt perekonnanime koosseisus 29 korral.

Tamm 18, Lepik 15, Laas, Toomsalu 11, Koppel 10, Tuul, Pedajas 9 korda

Arumets, Kasetalu, Lepp, Vaher, Toom, Saar, Ploomipuu 8 korda

Aruots 7 korda, Eensoo, Mägi, Toompalu 6 korda

Kasesalu, Liiv, Mäeorg, Mäesalu, Männamets, Viljamaa, Tali, Saadjärv, Ojavee 5 korda

Kanarbik, Lehemets, Leppik, Mustjõgi, Toomemets, Sirelpuu, Salumaa, Rohtmets 4 korda

 

Puuliigid olid esindatud järgmiselt:

Lepp, Toomingas 29, Tamm 20, Mänd 17, Kask 14, Vaher 11, Ploom 9, Saar 8, Sirel 6, Kirss 5, Õunapuu 2, Kuusk, Paju, Kadakas 1 kord

 

Meie valla üldplaneeringu I osa ütleb, et Konguta valla maadel kasvab kõige enam mände, kuuski, kaski, leppa ja paju. Kõik need puuliigid on esindatud ka meie valla inimeste perekonnanimedes. Ehkki kaske peetakse Tartumaa tunnuspuuks, on ta perekonnanimedes Konguta vallas vähemlevinud.

Meie valla tunnuspuuks võiks vähemasti perekonnanimede järgi pidada hoopis leppa ja toomingat.

Eri puuliikide esinemine üheskoos aga näitab, et enamasti on meie maadel tegemist segametsadega. Seda kinnitavad ka Tartumaa Aastaraamat 1999 ja raamat "Tartumaa keskkond" 2001.a.

Kokkuvõtteks võib ütelda, et 1/4 meie valla kodanikest kannab looduslähedast perekonnanime ja seetõttu arvan, et Konguta vald on üks loodusesõbralik vald Tartumaal ja miks mitte ka tervel Eestimaal!

 

üles